barb

18 tekstów – auto­rem jest barb.

Cza­sami rzeczy z po­zoru naj­pros­tsze naj­trud­niej w życiu zdobyć… 

myśl
zebrała 19 fiszek • 1 sierpnia 2011, 08:41

Nie po­ruszasz prob­le­mu - znaczy, że go nie ma... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 lutego 2011, 12:55

Nie ma rzeczy niemożli­wych- is­tnieje tyl­ko nasze og­ra­niczo­ne poz­na­nie te­go, co możliwe... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 lutego 2011, 12:49

Ty­le jes­teś wart ile słowo Twoje... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 lutego 2011, 20:48

Szu­kałam Cię w miej­scach, w których Cię nie ma...
I nie zna­lazłam tych miej­sc, w których jesteś...
Wiem tyl­ko, że jes­teś tam gdzie nie ma mnie...
Ale gdzie ja jestem?? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 marca 2010, 08:57

Jeśli myśl jest grzechem- to piekło dla mnie to za mało! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 grudnia 2009, 08:51

Nie mów do mnie "niedługo"...jak tak mówisz, to wiem, że ta chwi­la nig­dy nie nadejdzie.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 listopada 2009, 13:11

...chciałabym do miej­sca, gdzie ktoś ta­ki jak ja czu­je się jak u siebie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 września 2009, 11:46

Przeszłość. . . pow­ra­ca jak piep­rzo­ny bu­merang. . . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 września 2009, 08:45

Życie jest piep­rzo­nym in­dy­widualistą- choćbyś wa­lił głową w mur i tak nic nie zmienisz-ono sa­mo i tak na­pisze in­ny scenariusz! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 sierpnia 2009, 09:51
barb

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność